Utveckling av säkerhetsarbetet

Behöver ditt företag förbättra säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen?

Ett framgångsrikt säkerhetsarbete kräver aktivt ledarskap. Weibullkonsult kan hjälpa till att hitta vägar till förbättring och att samla  ledningsgrupper och personal till en gemensam insats.

Skräddarsydda workshops och seminarier kan vara en del av arbetet. Weibullkonsult erbjuder också en del färdiga kursdagar som kan passa in - Läs mer här! 

Flera organisationer har på olika sätt fått assistans av Weibullkonsult när de utvecklat sitt säkerhetsarbete.

Axplock bland referenser

Kontakta Weibullkonsult för att få veta mer!

  • ABB - arbetstillståndsrutiner
  • Borealis - säkerhetsdagar
  • Petroport - säkerhetsrutiner
  • Preem - säkerhetsdagar
  • Ruukki - workshops med ledningsgrupper och medarbetare runt om i världen
  • Stenungsund - krishantering vid avbrott i försörjning, i samarbete med Energimyndigheten