Utredning av tillbud och olyckor

Den här endagskursen passar alla som deltar i utredningar av tillbud och olyckor på en arbetsplats, eller använder sig av olycksutredningar i olika sammanhang. Exemplen hämtas i första hand från processindustrin. Inga särskilda förkunskaper krävs, även om arbetslivserfarenhet är en tillgång.

Kursen kan anpassas till enskilda företags behov, exempelvis genom att lära ut interna rutiner eller använda interna övningsexempel. Det finns också kortare upplägg, som fokuserar på specifika aspekter av utredningsarbetet.

Huvudrubriker:

  • Varför olyckor händer
  • Systematisera lärandet från tillbud och olyckor
  • Insamla och organisera fakta, STEP-metoden
  • Utreda orsaker, orsaksträd
  • Föreslå och genomföra åtgärder

Blenda Weibull är även kursledare för en sådan kurs i regi av IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet).