Olycksutredningar

Har ditt företag drabbats av ett allvarligt tillbud eller rentav en olycka?

Olyckan kan inte göras ogjord, men den kan åtminstone göra nytta genom att åtgärder vidtas som förhindrar liknande händelser. Weibullkonsult hjälper er att göra en effektiv tillbuds- eller olycksutredning som går ner till de grundläggande orsakssambanden. Vid allvarligare incidenter är det ofta värdefullt att en oberoende part leder eller deltar i utredningen.

Förutom rollen som olycksutredare kan Weibullkonsult även hjälpa er att arbeta förebyggande - utvärdera ert lärande från tillbud och olyckor, föreslå förbättringar i rutiner och erbjuda utbildning av medarbetarna.

Weibullkonsult har haft flera uppdrag relaterade till olycksutredningar och lärande från olyckor.

Axplock bland referenser

Kontakta Weibullkonsult för att få veta mer!

  • Borealis - Bakomliggande orsaker till mänskligt felhandlande
  • IPS - Utbildning i olycksutredningar
  • Kemira - Utbildning i olycksutredningar
  • Perstorp Oxo - Olycksutredningar