Riskhantering

Weibullkonsult kan dels erbjuda en övergripande utbildning om processriskanalys, dels utbildningar i olika riskanalystekniker, såsom HAZOP, FMEA och LOPA. Kurserna kan exempelvis anpassas i längd beroende på målgrupp, utgå från företagets egna rutiner, och innehålla övningsexempel från er verksamhet. 

Kurserna vänder sig dels till dem som ansvarar för processriskanalysarbetet, använder sig av processriskanalyser i sitt arbete, eller som leder eller deltar i processriskanalyser.