Säkerhetsrapporter

Har ditt företag skyldighet att lämna en säkerhetsrapport till myndigheterna enligt "Sevesolagen"?

Weibullkonsult kan bland annat hjälpa till med att strukturera upp arbetet, leda de riskutredningar som krävs och att formulera rapportinnehållet utifrån underlag från anläggningen.

Utgångspunkten är att åstadkomma en produkt som skapar förtroende hos myndigheterna och uppfyller relevanta lagkrav, och som samtidigt kan användas internt i det förebyggande arbetet.

Axplock bland referenser

Kontakta Weibullkonsult för att få veta mer!

  • Borealis AB
  • Inovyn Sverige AB