Säkerhetskritisk instrumentering - funktionssäkerhet

Denna endagsutbildning vänder sig till personal på processindustrier som har skyddsbarriärer i form av säkerhetskritisk instrumentering och som behöver förstå deras roll för processäkerheten, men även till konsulter och andra som kommer i kontakt med funktionssäkerhet i sitt arbete. Den innehåller en översikt som passar både de som specificerar  eller konstruerar instrumentering och de som ansvarar för driften av processanläggningar. Deltagare behöver ha praktisk erfarenhet av riskanalyser, kemiska processer och styrsystem i processanläggningar.

Kursen kan anpassas till enskilda företags behov, exempelvis genom att lära ut interna rutiner eller använda interna övningsexempel.

Huvudrubriker:

  • Säkerhetskritisk instrumentering i sitt sammanhang
  • Standarden SS-EN 61511, termer och begrepp
  • Bestämning av integritetsnivå (SIL) inklusive övningar
  • Utformning, drift och underhåll

Blenda Weibull är även kursledare för en sådan kurs i regi av IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet) och SSG (Standard Solutions Group).