Riskbedömningar

Planerar ditt företag att bygga ut eller förändra produktionsprocessen?

Arbetet med att förbättra processäkerhet och säkerhetssystem börjar alltid med riskbedömningar. Weibullkonsult kan hjälpa till att leda riskbedömningar och att strukturera upp riskanalysarbetet, men du som kund ska alltid medverka för att få maximal nytta av arbetet. Vi kan även erbjuda utbildningar i olika riskanalystekniker

Axplock bland referenser

Kontakta Weibullkonsult för att få veta mer!

  • Borealis
  • Inovyn Sverige
  • Perstorp
  • Perstorp Oxo
  • Petroport
  • Stenungsunds kommun
  • Uddevalla Energi
  • Vopak (nuvarande Interterminals AB)