Revisioner (audits)

Behöver ditt företag en genomlysning av en specifik aktivitet eller en organisation för att kunna känna trygghet med säkerhetsarbetet eller förstå vilka förbättringar som krävs?

En utomstående eller oberoende part i revisionen är ofta nödvändig, särskilt om flera parter är inblandade i den aktuella aktiviteten. Weibullkonsult kan genomföra eller leda en sådan revision.

Axplock bland referenser

Kontakta Weibullkonsult för att få veta mer!

  • Borealis - revision av leveranser av råvaror
  • Borealis - HMS-revision av produktionsanläggning