Företaget

Weibullkonsult är ett enmansföretag som har funnits i drygt 15 år och erbjuder hjälp till självhjälp inom processäkerhet i bred mening.

Utbildning

Civilingenjör, Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Master of Science in Engineering, Process Safety and Loss Prevention, The University of Sheffield, Storbritannien
Human Factors in Health & Safety, IChemE/The Keil Center, Storbritannien

Anställningar och uppdrag

Borealis i Stenungsund: Processingenjör, driftingenjör, gruppchef driftutveckling, fabrikschef
Honeywell AB: Systemingenjör, Systemchef, Platschef Göteborgskontoret
Borealis-koncernen: Vice President Health, Safety & Environment, Vice President Site Development, Vice President Planning
IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet): Föreståndare 2009-2016
Blenda Weibull Konsult AB: läs mer här