Mänskligt felhandlande

Den här endags-utbildningen fokuserar på mänskligt felhandlande, en viktig aspekt av mänskliga faktorn. Den lämpar sig för alla som arbetar på industrier där mänskligt felhandlande kan leda till olyckor och alla som behöver förstå hur man kan förebygga sådana fel. Kursen hämtar i första hand exempel från processindustrin. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursmaterialet kan enkelt anpassas för olika kurslängd, fokus, behov och målgrupper, och integreras i säkerhetshöjande förbättringsprogram.

Huvudrubriker:

  • Varför människor gör fel
  • Strategier för att förebygga mänskligt felhandlande
  • Utformning av bra instruktioner
  • Beteendebaserad säkerhet

 Blenda Weibull är även kursledare för denna kurs i regi av IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet)