Tips på litteratur

 

IPS handledningar

IPS (Intressentföreningen för Processäkerhet) ger ut ett stort antal lättillgängliga handledningar i olika ämnen inom processäkerhet. De kan köpas från IPS hemsida, eller laddas ner om man är medlem i IPS.

Weibullkonsult har författat flera av IPS handledningar:

 • Bemannade byggnader i processindustrin, placering och dimensionerande explosionslaster
 • Beteendebaserad säkerhet, mirakel eller manipulation?
 • Mänskliga faktorn och dess roll i tillbud och olyckor
 • Omtalade olyckor inom processindustrin
 • SIL i praktiken, introduktion och SIL-bestämning
 • SIL i praktiken, realisering och drift (medförfattare)
 • Säkerhetsindikatorer med fokus på processäkerhet (medförfattare)
 • Säkra modifieringar i processindustrin
 • Utreda tillbud och olyckor i processindustrin

Handledningarna innehåller ofta tips på vidare läsning och länkar.

CCPS

Center for Chemical Process Safety är de amerikanska kemiingenjörernas (AIChE's) säkerhetsorganisation som ger ut många välskrivna och nödvändiga handböcker, vilka enklast köps via internetbokhandlare som Bokus. Några exempel är:

 • Guidelines for Risk Based Process Safety
 • Guidelines for Engineering Design for Process Safety
 • Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis
 • Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Criteria

CCPS ger också ut ett månatligt informationsblad om processäkerhet, Process Safety Beacon, som man kan prenumerera kostnadsfritt på. Bladet finns på ett stort antal språk, bland annat svenska.

HSE

Den brittiska myndigheten för arbetarskydd och säkerhet (Health and Safety Executive) kan erbjuda både informationsblad, handledningar och böcker. Dessutom finns dess forskningsrapporter tillgängliga via hemsidan, en stor tillgång om man önskar fördjupa sig i något ämne.