Kompetensutveckling inom processäkerhet

Behöver ditt företag öka kompetensen i säkerhetsfrågor och utveckla medarbetarna?

Weibullkonsult genomför både färdiga kursdagar och skräddarsydda utbildningar, seminarier och workshops inom utvalda områden på plats hos er. Läs mer här!

Blenda Weibull har genom åren utbildad tusentals medarbetare, främst inom processindustrin men också annan tillverkningsindustri. Blenda har lett och leder också kurser i regi av andra arrangörer, bland annat IPS, SSG, IKEM och ÅF.  

 

Axplock ur kursutvärderingar

"Tydligt", "Strukturerat", "Inspirerande", "Helhetsbild"
"Bra blandning av teori och praktik"
"Blenda är otroligt bra på att förklara och involvera åhörarna"
"Kursen har gett mig många nya infallsvinklar och tankar för framtida arbete"
"Kursledaren, nytänket, nivån, tempot - mycket bra tidsutnyttjande"
"Jag ska rekommendera min kollegor att gå kursen"
"Blenda är fantastiskt kunnig och svarar på alla frågor"