Introduktion till processäkerhet

Kursen ger en introduktion till processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper - en heldagskurs som ger utrymme för frågor och svar, erfarenhetsutbyte och övningar.

Chefer på olika nivåer, underhållspersonal, skyddsombud, konsulter som utför uppdrag åt processindustrin, liksom ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer inom driftavdelningarna, kan ha nytta av kursen. Inga särskilda förkunskaper krävs men det är en fördel att veta lite om vanliga kemikalier i industrin och hur en modern processanläggning är uppbyggd.

Kursen kan anpassas så att den särskilt behandlar de riskkällor som är aktuella i er verksamhet. Utbildningens längd kan varieras från 2 till 8 timmar, beroende på vilket djup och bredd som önskas.

Huvudrubriker:

  • Vad kan hända?
  • Vad kan vi göra åt det?
    • Riskhantering
    • Tekniska skyddsåtgärder
    • Organisatoriska skyddsåtgärder