Aktuellt

 

Aktuella kurser

I mars 2020 håller Blenda Weibull utbildning i IPS regi:
           Utredning av olyckor
Kursen är öppen för IPS medlemmar, och i mån av plats även för andra. Läs mer på IPS hemsida.

 

Aktuella konferenser

På ITF:s Automationsdagarna 2020 håller Blenda Weibull ett föredrag den 6 februari om processäkerhet och dess roll vid utformning av skydd mot olyckor i processanläggningar.

Vid den återkommande konferensen "Brandfarlig vara" den 27-28 november 2018 erhöll Blenda Weibull "Processäkerhetspriset 2018". "Med sin breda kompetens och långa erfarenhet från processindustrin är hon en profil som i allra högsta grad medverkat till att utveckla processäkerhetsområdet i Sverige".