Hjälp till självhjälp inom processäkerhet 

Välkommen till Weibullkonsult - ett litet konsultföretag som hjälper kunder inom framförallt processindustrin, men även annan tillverkningsindustri, att förbättra tillverkningsprocessernas säkerhet och säkerhetsarbetet i organisationen.

Vid den återkommande konferensen "Brandfarlig vara" den 27-28 november 2018 erhöll Blenda Weibull "Processäkerhetspriset 2018". "Med sin breda kompetens och långa erfarenhet från processindustrin är hon en profil som i allra högsta grad medverkat till att utveckla processäkerhetsområdet i Sverige"

Företaget har sedan 15 år tillbaka erbjudit bred kompetens inom området, baserat på en gedigen kemiteknisk utbildning, en Master i processäkerhet och 25 års erfarenhet från petrokemisk industri i positioner allt från produktionsingenjör, processingenjör och produktionschef till ansvarig för säkerhet, hälsa och miljö på koncernnivå.

Med ålderns rätt erbjuder jag idag enbart hittillsvarande kunder möjlighet till kontakt och rådgivning kopplat till tidigare uppdrag som jag genomfört.

 

Blenda Weibull, ägare och seniorkonsult