Hjälp till självhjälp inom processäkerhet 

Välkommen till Weibullkonsult - ett litet konsultföretag som hjälper kunder inom framförallt processindustrin, men även annan tillverkningsindustri, att förbättra tillverkningsprocessernas säkerhet och säkerhetsarbetet i organisationen.

Företaget erbjuder sedan 15 år tillbaka bred kompetens inom området, baserat på en gedigen kemiteknisk utbildning, en Master i processäkerhet och 25 års erfarenhet från petrokemisk industri i positioner allt från produktionsingenjör, processingenjör och produktionschef till ansvarig för säkerhet, hälsa och miljö på koncernnivå.

Med denna erfarenhet i ryggen vet jag att de interna resurserna alltför ofta inte räcker till för förbättringarna i verksamheten. Där kan Weibullkonsult erbjuda den resurs eller vara den katalysator som krävs under en begränsad tid. Hör av dig med just ditt behov eller förbättringspotential, så kan vi gemensamt se hur det bäst kan angripas!

För aktuella aktiviteter - läs mer här!

Blenda Weibull, ägare och seniorkonsult